12.21.2009

UNA CIUDAD DE RATAS
A CITY OF RATSDel Mice Templar: Destiny #7.
From Mice Templar: Destiny #7.