6.16.2015

ILUSTRACIÓN DE BATMAN VS NINJA MANBAT
BATMAN VS MANBAT ILLUSTRATIONDe la etapa de Grant Morrison en Batman.
From the Grant Morrison´s stage in Batman